Sörmland

"Vildsvinsstammen behöver begränsas"

Den svenska vildsvinsstammen behöver begränsas. Det tycker Jordbruksverket. Stammen ökar enligt myndigheten snabbt och okontrollerat. På mindre än tre år kan vildsvinen enligt Jordbruksverket fördubblas. Konsekvenserna kan bli fler trafikolyckor och mer skador på grödor och mark. Sveriges Radio Sörmland rapporterade tidigare i år om att vildsvinsolyckorna ökat kraftigt i länet. Dessutom har flera länsbor i våra sändningar vittnat om vildsvinens framfart i trädgårdar och på åkermark.