ESKILSTUNA

Oklart när kajen renoveras

Det är oklart när kajen längs Strömsholmen som är närmast Stadsparken i Eskilstuna kommer att kunna renoveras. Det uppger kommunen.

Det är den försämrade ekonomin i kommunen som gör läget oklart. Kommunen har sedan 2004 arbetat med att renovera kajkanterna i centrala Eskilstuna. Åkajen var tidigare i dåligt skick och det fanns risk för ras.

Den sista etappen är klar, längs Eskilstunaåns norra sida, mellan Nybron och Munktellstorget. Kommunen var tvungen att ta bort gamla träd för att utföra arbetet, men har planterat nya.