OXELÖSUND

Omhändertagande står fast

Oxelösunds kommun gjorde rätt som omhändertog en pojke enligt lagen om vård av unga. Det slår kammarrätten fast i en dom. Kammarrätten håller med länsrätten om att pojkens mamma inte tagit hans övervikt, isolering och höga frånvaro från skolan på allvar

Enligt mamman har pojken blivit mobbad i skolan och därför inte velat gå dit. Men enligt rätten handlar det om mer än det. Den anser att pojken har fått dålig omsorg i hemmet och mamman har inte velat samarbeta med socialtjänsten.

Därför har pojken omhändertagits enligt LVU.