STRÄNGNÄS

Skolinspektionen granskar Strängnässkola

Just nu pågår rättegången mot den lärare i Strängnäs som misstänks ha våldtagit en av sina elever. Nu granskar Skolinspektionen om skolan erbjudit rätt stöd till flickan. De kommer också att granska om personal och rektor gjort det dom kunnat för att upptäcka vad som pågick.

- Vi tittar på vad man sätter in för stöd i den här situationen för flickans räkning, och även för andra elever, säger Carin Holtz. Och även då vad man känner till angående händelsen, om skolan överhuvudtaget har känt till någonting tidigare.

Carin Holtz menar att en skola måste ha rutiner för att upptäcka att något inte står rätt till. Men säger också att det kan vara så att det inte har funnits en rimlig möjlighet för skolan att upptäcka vad som har pågått mellan läraren och eleven.

- Rektorn är ju ytterst ansvarig för att vidta åtgärder om han eller hon hör eller ser något som inte står rätt till, och rektorn är ju också ytterst ansvarig för att ge stöd, så det är klart att vi tittar på rektorns agerande, säger Carin Holtz.

Rättegången mot läraren började idag kockan nio i tingsrätten i Eskilstuna, men på grund av målsägandets unga ålder hålls rättegången bakom stängda dörrar.

I lagen står det att den som har sex med ett barn under femton år ska dömas för våldtäkt, men lärarens advokat Jacob Asp, hänvisar till ett tidigare fall som tagits upp i högsta domstolen där en man dömdes för sexuellt utnyttjande trots att flickan han utnyttjat var under femton år.

- Det är ju att han ska bli dömd i enlighet med det som han erkänner och att det ska bedömas på samma sätt som Högsta domstolen i tidigare rättsfall har sagt att man ska bedöma den här typen av sexuellt utnyttjande, säger Jacob Asp.

Åklagaren hävdar att mannen har utnyttjat sin position som flickans lärare, och att våldtäkterna därför ska bedömas som grova.

Lärarens advokat Jacob Asp sa vid rättegångens inledning att hans klient erkänner sexuellt utnyttjande, men inte att det rör sig om åttio tillfällen. Han menar också att det inte ska rubriceras som våldtäkt.

- Min huvudman har berättat så gott han kan, och han nekar till det som han är säker på inte har skett. Utifrån hans berättelser och genomgångar av fotografier med mera så rör det sig om ett tjugotal tillfällen och inte åttio, säger Jacob Asp.

Om läraren skulle fällas för grov våldtäkt mot barn riskerar han minst fyra års fängelse.

Oskar Jönsson
oskar.jonsson@sr.se