ESKILSTUNA

Familjecentral läggs ner

Öppna förskolan i Skiftinge läggs ner och det leder till att hela familjecentralen stängs. Därför försvinner nu funktionen där familjer med olika kulturell bakgrunder möter varandra och får hjälp i familjefrågor.

– Det finns ingen plattform kvar att arbeta på för de andra delarna i familjecentralen, bland annat socialtjänsten, säger vice ordförande i barn och ungdomsnämnden Gert Gustavsson (S).

I en familjecentral finns det dels mödravårds- och barnavårdscentraler som drivs av landstinget. Men också en socialtjänst som drivs av kommunen.

Men för att de olika delarna ska kunna samverka behövs en öppen förskola, dit familjerna kommer för att delta i olika möten och aktiviteter, så i och med att kommunen drar in den öppna förskolan i Skiftinge försvinner hela familjecentralen där.

Eskilstuna drar också in pengarna till den öppna förskola som Tomaskyrkan driver i sin familjecentral. Därför kan även den familjecentralen komma att försvinna. Då finns bara familjecentralen i Torshälla kvar i hela Eskilstuna. Något som bekymrar Landstingets tillfälliga verksamhetschef Mats Henningsson.

-- Jag tycker att det är tråkigt för befolkningen att man inte får den goda kvalitén som familjecentraler visat sig vara. Kontaktvägarna blir ju enklare när man sitter på samma ställe, säger Mats Henningsson.

David Nilsson Hamne
david.nilsson-hamne@sr.se