SÖRMLAND

Fler turer utlovas på Uven

Fler turer utlovas nu på tågsträckan Uven framöver. Vi har tidigare berättat om att många resenärer reagerat på att flera turer på Uven dragits in. Men i tidtabellen som börjar gälla i december kommer turerna att vara många fler än under den kommande hösten och även fler än i våras.

Uven går mellan Norrköping och Uppsala, via Katrienholm, Flen och Eskilstuna. Igår blev det klart att SJ kommer att fortsätta att trafikera sträckan, efter att ha vunnit upphandlingen om tågtrafiken där.

Utöver SJ har Mälab, ett bolag som ägs gemensamt av trafikhuvudmännen i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län, också fört förhandlingar med Svenska Tågkompaniet. Sammantaget bedömdes dock, enligt Mälab, SJ:s förslag som mest fördelaktigt för regionen, både avseende trafikutbud och systemfördelar i förhållande till övrig tågtrafik.

– Jag är glad över att samarbetet mellan trafikhuvudmännen fungerat bra och att detta leder till förbättrad service för regionens invånare, säger Magnus Johansson ordförande (mp) Länstrafiken Sörmland i en kommentar.