SÖRMLAND

Nya regler för strutstransporter

Strutsar får för första gången sina egna transportregler när Jordbruksverket föreslår nya föreskrifter för djurtransporter. Andra nyheter i förslaget är högre krav på reglerad temperatur när grisar och fjäderfä transporteras. Reglerna görs också tydligare för när djur på grund av ohälsa inte anses klara av en transport.

Förändringarna gäller reglerna för djurtransporter inom Sverige och är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet 2010. Inget beslut tas förrän övriga EU-länder sagt sitt, något som beräknas vara klart inom ett halvår, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.