NYKÖPING

Fastighetsbolag tvingas böta

Skatteverkets beslut om miljonupptaxering och skatteböter för fastighetsbolaget Klövern i Nyköping står fast. Detta efter att både länsrätten och kammarrätten har avslagit bolagets överklagande.

Bolaget har redovisat ett skatteavdrag på närmare 41 miljoner kronor, men Klövern har enligt rätten lämnat uppgifter som inte stämmer.

Enligt bolaget var felet oavsiktligt. Och eftersom det handlar om ett misstag tycker de att de borde befrias från skattetilläget.

Men det håller rätten alltså inte med om.

Klövern upptaxeras nu med 41 miljoner kronor avseende 1999 års taxering.