katrineholm

Vill behålla sin subutexbehandling

En kvinna anmäler sin läkare på Beroendecentrum i Katrineholm till Socialstyrelsen. Enligt kvinnan tvingar beroendecentrumet henne att trappa ner på sin subutexbehandling trots att hon anser att den behövs för att hålla henne fri från missbruk.

Subutex är ett läkemedel som ges till personer som har missbrukat opiater, som heroin, för att de ska slippa svår abstinens när de slutar missbruka.

Kvinnan skriver i sin anmälan att hon i dag lever ett ordnat liv tillsammans med sin familj, och att hon är rädd för att börja missbruka igen om hon tvingas sluta med läkemedlet.

Hon vill med sin anmälan att socialstyrelsen granskar hur beroendecentrum i Katrineholm bedriver sin verksamhet och hur hennes läkare tolkar socialstyrelsens riktlinjer vad gäller behandling med Subutex.