OXELÖSUND

Få behöriga lärare på Breviksskolan

Breviksskolan i Oxelösund får kritik av skolinspektionen för att man inte har tillräckligt med behöriga lärare.

Skolinspektionen har synat 30 grundskolor som tidigare fått kritik för att lärare saknar kompetens i de ämnen och årskurser de undervisar i.

På samtliga skolor finns fortfarande obehöriga lärare, och på 18 av skolorna däribland Breviksskolan är bristerna oacceptabelt stora, enligt Skolinspektionen.

Nu vill skolinspektionen att skolorna skickar in en handlingsplan som visar hur de ska komma till rätta med problemet.