SÖRMLAND

Studenter dricker för mycket

En av tio studenter - killar som tjejer - dricker alkohol på ett sätt som är riskfyllt för hälsan. Rådgivning och rutinmässiga kontroller av alkoholvanorna på landets lärosäten efterlyses nu av Folkhälsoinstitutet.

En av sex manliga studenter, och en av 14 kvinnliga, mellan 18 och 24 år dricker sig berusade varje vecka. Det ökar risken för ohälsa och kan leda till våld och olycksfall. Dessutom riskerar studieresultaten att försämras, konstaterar Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.