OXELÖSUND

"Skolan följer inte krav i skollagen"

Brevikskolan i Oxelösund gör vad de kan för att få ordning på problemen med lärare som undervisar, utan att vara behöriga i sitt ämne eller sin åldersgrupp. Det säger rektor Marie Fogelqvist. Men Skolinspektionen håller inte med, och riktar skarp kritik mot skolan i sin senaste rapport.

- Det är ingen skillnad mot det vi har gjort de senaste två åren, utan det är att i alla lägen vara väldigt noga i alla rekrytering. Den här rapporten förändrar ingenting, den är bara en uppföljning på det jobb som Skolinspektionen började göra 2004, säger Breviksskolans rektor Marie Fogelqvist.

Skolinspektionen har tidigare gjort kvalitetsgranskningar som har visat att flera skolor i landet har haft stora problem med andelen obehöriga lärare, och inspektionen har nu gjort uppföljningar på de skolor med störst problem. Brevvikskolan i Oxelösund är en av dom skolor där bristerna anses oacceptabelt stora.

Men Marie Fogelqvist, som arbetat som rektor på Brevikskolan i två år säger att alla lärare som hon varit med och rekryterat till en fast tjänst har haft rätt behörighet. På det sättet har andelen behöriga lärare blivit fler sen Skolinspektionens stora granskning för ett år sen. Däremot finns det vikarier och lärare som anställts tidigare som saknar rätt behörighet.

- Har man fått en tillsvidareanställning inom kommunen utan att ha behörighet i alla ämnen så blir man ju inte avsatt för det, utan då får ju vi jobba med utbildningsbitar i stället, säger rektorn Marie Fogelqvist. Och vi har ju också lärare som läser och kompletterar. Vi jobbar ju på alla fronter för det här.

Men skolans insatser hittills har inte varit tillräckliga, anser Skolinspektionen som kräver att Brevvikskolan skickar in en handlingsplan som visar hur de ska komma till rätta med problemet.

- Vi tycker att det är oacceptabelt när man inte följer skollagens krav, och vi tycker också att det är förvånansvärt att man inte i större utsträckning har försökt komma tillrätta med de problem som inspektionen har påtalat för flera år sedan, säger Marie-Hélène Ahnborg, som är inspektionsdirektör på Skolinspektionen.

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se