NYKÖPING

Prickning av läkare upphävs

Länsrätten upphäver prickningen av en läkare vid akuten på Nyköpings lasarett. Läkaren prickades efter en patients död.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, var de som prickade läkaren eftersom de menade att hon inte skött övervakningen av en patient som tagit en överdos. Patienten dog senare på sjukhuset.

Det fanns ingen på sjukhuset som satt med patienten på hans rum. Men enligt läkaren finns det på akuten i Nyköping finns ingen rutin som säger att man ska göra det istället har man kameraövervakning och olika typer av larm.

Och Länsrätten har tagit hänsyn till det här och menar att läkaren följt de rutiner som finns för övervakning.