Höjd prognos för Klövern

Fastighetsbolaget Klövern redovisar en vinst före skatt på 171,4 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 41,0 miljoner kronor motsvarande period 2008.

Hyresintäkterna uppgick till 307,2 miljoner kronor, jämfört med 291,4 miljoner kronor ett år tidigare.

Klövern höjer prognosen för årets förvaltningsresultat. Enligt den nya prognosen förväntas förvaltningsresultatet för 2009 uppgå till minst 440 miljoner kronor, jämfört med den tidigare prognosen som var ett resultat på 355 miljoner kronor.