östersjön

Nya regler om barlast på väg

Det finns problem med att djur och växtarter som i vanliga fall inte finns i Östersjön förs in via vattentankar på fartyg som trafikerar havet. Det för att de nya arterna kan konkurrera ut inhemska djur och växter. Nu är nya regler på väg för hur vattnet får tömmas.

Regeringen föreslår idag att reglerna skärps när det gäller hanteringen av vattentankar som fylls och töms i olika havsområden.

Flera, för Östersjön, främmande arter har förts in via såkallade barlasttankar på fartyg som trafikerar världshaven.

Barlasttankar är stora behållare som är fyllda med vatten och som används för att balansera fartygen, de fylls och töms beroende på hur mycket last båtarna har.

Om fartygen tillexempel fylls med vatten i Svarta havet och sedan töms i Östersjön riskerar djur och växtarter ifrån ett helt annat ekosystem att etablera sig i Östersjön.

Det här kan få stora ekologiska konsekvenser, bland annat för att de kan konkurrera ut andra inhemska djur och växter . Det finns också en stor risk för att sjukdomar sprids.

I förslaget från regering till riksdag föreslås att Sverige skall ansluta sig till den internationella konventionen som finns för barlastvatten som bland annat innebär att vattnet i tankarna måste bytas ut långt ute till havs eller i speciella områden.

Men det behövs fler länder som skriver under innan konventionen kan träda i kraft- i dagsläget har 18 länder skrivit på och det behövs 30 länder.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se