SÖRMLAND

Sörmland toppar brottstatistik

Sörmland är landets mest våldsamma län om man ska tro statistiken. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så finns det inte något annat län där det anmäls fler brott mot enskilda personer, per 100 000 invånare.

Sörmland har länge legat i topp men i mätningen som gäller årets första sex månader har Sörmland även passerat Stockholm.

I statistiken ingår bland annat våldsbrott och sexualbrott och när det gäller dessa har anmälningarna i länet ökat.

Nu ska en grupp experter titta närmare på vad som kan ligga bakom ökningen.