Sörmland

Sörmland i våldstoppen

I Sörmland sker det flest våldsbrott i hela Sverige, sett till antalet invånare. Det visar ny statistik från brottförebyggande rådet, BRÅ. Ökningen av våldsbrott har varit konstant de senaste åren, och under det andra kvartalet har Sörmland gått om Stockholm som det våldstätaste länet.

– Ja vi kan konstatera på att det har varit en ökning men var det beror på är vi osäkra på men vi vet att våldsbrottsligheten alltid har varit hög i länet och att den nu stiger ännu mer är oroande, säger Johan Levin är biträdande Operativ Chef på polisen i Sörmland.

Under april maj och juni anmäldes sammanlagt 427 våldsbrott per hundratusen invånare i hela länet. Med andra ord gick Sörmland om Stockholm som det värst drabbade länet i landet. Stockholm hade 401 våldsbrott per hundratusen invånare.

Till kategorin våldsbrott hör bland annat Mord, dråp, misshandel, våldtäkt och rån. Av de här kategorierna så har misshandel och rån ökat mest. Sett till antalet invånare per kommun så är Eskilstuna värst drabbat.

– Vi vidtar ju nu flera åtgärder, vi kommer att stärka antalet uniformerade poliser på de platser där det begås mycket våldsbrott och det är i stadskärnorna och utanför krogar, säger Levin.

Förstärkningen kommer att märkas under hösten och Johan Levin hoppas att det kommer att ha påverkan på de människor som är benägna att begå våldsbrott.

David Nilsson-Hamne
david.nilsson-hamne@sr.se