Sörmland

Ungdomsprojekt ska öka förståelse

Flera sörmländska kommuner gör nu en gemensam satsning för att ungdomar med olika kulturella bakgrunder ska kunna samarbeta, och lättare förstå varandra. Projektet heter 6H och lanseras för Sörmlands ungdomar i augusti.

-  Vi tror att man behöver bredda sättet man arbetar med ungdomar på, om man vill uppnå mångfald och jobba med integrationsfrågor så måste man jobba på ett lite annorlunda sätt än vad man gör i dag, säger omvärldskoordinatorn Ulrika Westin, som startade projektet.

På fritidsgårdar runt om i kommunerna kommer det startas workshops, dansgrupper, teatergrupper och diskussioner. Fokus ligger på manlig och kvinnlig identitet men syftet är att öka toleransen i samhället.

- Oftast har man någonting med sig i det kulturella bagaget, säger Ulrika Westin. Genom att ta in till exempel film, böcker och teater, vill vi se om man kan hitta andra förebilder än de man har med sig, och på så sätt bredda repertoaren.

De kommuner som medverkar är Nyköping, Oxelösund, Trosa, Eskilstuna, Flen och Katrineholm. Projektet finansieras av pengar från EU.

Sara Ali Adan, 21 år, ser postivt på satsningen och tycker att en stad som Nyköping behöver den.

- Nyköping känns som en liten stad, men för att vara en liten stad så händer det ganska mycket grejer, det verkar finnas mycket fördomar, men även folk som satsar mot dem genom demonstrationer till exempel, säger Sara Ali Adan.

Skulle du själv kunna tänka dig att gå på en sådan här workshop?

- Ja, det skulle jag. Då skulle jag kunna prata om vad jag tycker och höra vad andra människor tycker, och kanske få en annan bild av saker sedan, säger Sara Ali Adan.

Alexandra Maritz
alexandra.maritz@sr.se