ESKILSTUNA

Fler tjejer lockas till teknikprogram

Det nya teknikcolleget på Rinmangymnasiet i Eskilstuna har lockat fler tjejer till teknikprogrammet, genom bland annat sommarkurser och studiebesök. Dubbelt så många tjejer har antagits till programmet till hösten jämfört med förra året.

- Det verkar väldigt intressant, och jag valde mellan natur och teknik. jag vill bli arkitekt i framtiden, och då tyckte jag att teknik verkade ännu bättre än natur, säger Rebecka Skoog, som är en av eleverna som ska gå teknikprogrammet på teknikcolleget i Eskilstuna.

Rebecka Skoog berättar att hon känner folk som går på teknikprogrammet och att hon har hört att de satsar mycket på tjejer, och att det är ett bra program.

Teknikcollege har funnits i Eskilstuna sedan förra hösten och där ingår det teoretiskt inriktade teknikprogrammet och det mer praktiskt inriktade industriprogrammet.

Eskilstuna kommun satsar sex miljoner om året de närmaste åren för att utveckla teknikcolleget, bland annat med att bygga om lokalerna på Rinmangymnasiet, mer personal och modernare teknik. Och ett av målen har just varit att få fler tjejer till programmen och det har lyckats när det gäller teknikprogrammet.

Förra året började 8 tjejer på teknikprogrammet och i år har 17 antagits, alltså mer än en fördubbling.

- Det är fantastiskt roligt, Sverige behöver  väldigt duktiga ingenjörer för att behålla vår välfärd egentligen, tjejer har ett annat sätt att tänka på, jag tror att det är väldigt viktigt, säger Peter Lindvall, som är rektor på teknikcollege Mälardalen.

Till teknikcollege i Eskilstuna har man lyckats knyta till sig fler kvinnliga lärare och handledare, en medveten satsning, enligt Peter Lindvall, bland annat för att de kvinnliga eleverna ska känna sig mer hemma i miljön.

De senaste åren har det blivit allt fler teknikcollege runt om i landet. I Sörmland har Strängnäs ett teknikcollege på Thomasgymnasiet och Nyköping och Oxelösund är på gång.

För att få kallas teknikcollege måste skolan uppfylla vissa krav, bland annat ska man ha ett nära samarbete med företag i regionen och utbildningen ska anpassas efter företagens krav. En målsättning är också att få in fler tjejer i teknik och industribranscherna. Rebecka Skoog, som alltså ska börja teknikprogrammet i höst, tror att det vore bra med fler kvinnor där.

- Att få in fler kvinnor på den marknaden skulle få de här branscherna att utvecklas, säger hon.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgård@sr.se