SÖRMLAND

Miljonbonus för minskad sjukfrånvaro

Landstinget får minst 31 miljoner kronor av den så kallade sjukskrivningsmiljarden, regeringens satsning för att bland annat minska sjukfrånvaron. Beloppet är baserat på sjukfrånvarons nedgång hittills i år. I Sörmland minskade sjukfrånvaron med drygt tio procent fram till maj i år, enligt Socialdepartementet.