SÖRMLAND

Förberedelser inför massvaccination

I höst väntas massvaccination i Sörmland på grund av svininfluensan. Hittills har åtta personer smittats i länet. Sörmlands smittskyddsläkare uppmanar folk som tror sig vara sjuka att hålla sig hemma för att minska smittorisken.

Enligt Sven Blomquist, som är biträdande smittskyddsläkare i landstinget, ska man vara uppmärksam på typiska influensasymptom. Typiskt är ett plötsligt insjuknande med hög feber och ont i kroppen, som följs av halsont och torrhosta.

Den som insjuknar är en smittorisk för andra i upp till en vecka, enligt Sven Blomquist.

– Man är mest smittsam i början och tyvärr en dag innan man får symptom också, säger Sven Blomquist.

Anders Tegnell, chef på Smittskyddsinstitutet säger att det främst är personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar som drabbas.

Enligt Thorbjörn Ohlsson, beredskapssamordnare på landstinget Sörmland, kommer vaccinet i slutet på september.

Gabriella Karlsson
gabriella.karlsson@sr.se