STRÄNGNÄS

Rektorn begick inte tjänstefel

Rektorn på den skola i Strängnäs där en av lärarna misstänks ha våldtagit en av sina minderåriga elever, frias från misstankarna om tjänstefel. Åklagaren har bestämt sig för att inte inleda någon förundersökning mot rektorn.

Som vi berättat tidigare fick rektorn tidigt signaler om att något inte stod rätt till mellan läraren och eleven. För drygt en vecka sedan anmälde polisen rektorn för tjänstefel. Polisen ansåg att man kunde ifrågasätta ifall rektorn följt socialtjänstlagen, eftesom han inte hade kontaktat socialnämnden i ett tidigare skede.

Men åklagaren har nu bestämt sig för att lägga ner förundersökningen. Åklagaren är på semester och har inte gått att nå för en kommentar, men chefsåklagare Laila Bagge bekräftar att åklagaren bestämt sig för att inte inleda någon förundersökning. Hon vill dock inte gå närmare in på bakgrunden till åklagarens beslut.

– Åklagaren har tillgång till material som är sekretessbelagt, hon kan alla turerna i handläggningen av det här ärendet. Hon har gjort en bedömning av rektorns handlande med utgångspunkt av hela materialet, säger vice chefsåklagare Laila Bagge.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se