Eskilstuna

Tömning av Eskilstunaån försenas

Det arbete som påbörjades igår med att sänka vattennivån i Eskilstunaån förhindras på grund av tillflödesvattnet i Hjälmaren. Den senaste tidens regnande har gjort att det inte går att stänga dammluckorna helt vid kraftverket vid Stålforsbron.

Nu hoppas polisen att Hjälmarens nivå ska komma till den nivå som möjliggör ett stopp av vattentillflödet till den del där hunderna markerat vittring.

Polisen kommer ändå fortsätta med draggning av ån i sökandet efter försvunna Victor Hasselströms kropp.

Ytterligare sänkning av vattennivån i ån blir troligtvis inte aktuell förrän i slutet av augusti.