SÖRMLAND

Försvarar fällor för vildsvin

Naturvårdsverket hävdar att vildsvinsfällor är ett bra komplement till den vanliga jakten. Trots att Jägareförbundet inte tror att Naturvårdsverkets projekt för fler vildsvinsfällor kommer ge resultat. Bland annat för att den fälla som är godkänd idag hitintills inte fått jägarnas intresse, eftersom många jägare tycker det känns oetiskt att jaga så stora djur med fälla.

- Utmed trafikerade vägar kan det vara ett bra aleternativ att fånga i stället för att skjuta med kulgevär, eller om vildsvinen är nära en tätort, där användningen av kulgevär kan innebära en säkerhetsrisk, säger Krister Pettersson, ansvarig för vildsvinsförvaltningen på Naturvårdsverket.

I dagsläget finns det en godkänd fälla, men den används väldigt lite. Därför tror inte jägareförbundet på att nya fällor kommer lösa problemet med den stora vildsvinsstammen, som är farlig för trafiken och ett problem för lantbrukares grödor.

Enligt Jägareförbundet så tycker jägare ofta att fällor inte är etiskt rätt att använda. Men det finns också andra aspekter till att inte använda fällor. Till exempel så kan köttet smaka väldigt dåligt eftersom djuret utsöndrar ett ämne i kroppen när det blir uppstressat. En stress som uppkommer hos Vildsvinet när det fångas i fälla.

- Det är ett argument som inte är testat och utrett veterinärmedicinskt, säger Krister Pettersson på Naturvårdsverket.

Hur kan man på andra sätt få bukt med den växande vildsvinsstammen?

- Förutom jakten så är det en planering, det handlar om hur man utfordar. Flera av problemen, med ökade trafikolyckor och skador i jordbruket är förknippat med att upphöra med utfodringen.

Jägareförbundet är för ett utökat sammarbete mellan jägare, markägare och lantbrukare för att få bukt på problemet med utfodringen.

David Nilsson Hamne
david.nilsson-hamne@sr.se