SÖRMLAND

Smittade slipper anmälningsplikt

Kravet på att anmäla sig om man tror att man har svininfluensa ska tas bort. Det har Socialstyrelsen bestämt i samråd med Smittskyddsinstitutet. Bara de fall där människor måste vårdas på sjukhus för influensan, måste anmälas.

Men fortsatt ska alla fall som diagnosticeras på laboratorier rapporteras.

Personer i riskgrupperna ska prioriteras vid massvaccineringen som drar igång i höst. Till riskgrupperna hör bland andra personer med kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och nedsatt immunförsvar, samt gravida och barn under två år.

Socialstyrelsen vill också begränsa utskrivningen av influensamedicin, som Tamiflu, eftersom det kan göra att viruset blir resistent mot medicinen.

Massvaccineringarna i Sörmland kommer kosta landstinget mellan 30 och 40 miljoner kronor. Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker att staten ska betala för massvaccineringarna. I det avtal som skrevs för tre år sedan åtog sig landstingen att stå för hela kostnaden, men i dag är det ekonomiska läget avsevärt mycket kärvare, menar SKL. Om inte landstingen får ekonomisk hjälp finns risk att de måste skära ner på den övriga vården, enligt SKL.

Men regeringen meddelade idag att det inte blir några extra pengar till landstingen.

Folkhälsominister Maria Larssons pressekreterare Niclas Thorselius sade till TT idag att staten redan har betalat för det avtal som skrivits med läkemedelsföretaget. 18 miljoner doser har köpts in och landstingen får själva betala för de doser de vill ha.