KATRINEHOLM

"Dålig information om var jobben finns"

För att fler ungdomar ska få jobb efter gymnasiet borde ungdomarna få bättre information om vilka utbildningar som kan leda till jobb. Det menar Berit Örtell, ordförande i Viadidaktnämnden i Katrineholm, som ansvarar för bland annat arbetsmarknadsfrågor.

Som vi berättade tidigare idag så har ingen av de ungdomar som gått ut industriprogrammet i Katrineholm i år fått jobb inom den branschen.

- Jag tror att man fortsätter att läsa de program där jobben har funnits tidigare, fastän jobben inte finns kvar, säger Berit Örtell  Jag tror att vi har en viktig uppgift redan i skolan att informera om att här behövs det arbetskraft, både inom barnomsorgen och äldreomsorgen kommer det att behövas arbetskraft. Sedan är det ju ingen som vet hur länge lågkonjunkturen kommer att fortsätta. När det vänder igen är till exempel byggbranschen en bransch där det alltid behövs folk, och det kanske vänder för bilindustrin också, men där ser det väl mer dystert ut.

Kan Katrineholm fortsätta vara beroende av de stora industrierna, att de ska förse kommunen med jobb, eller kommer framtiden att se annorlunda ut?

- Jag tror att det kommer att det utrymmet kommer att finnas. Men jag tror att man måste vända på synsättet. Vi ska inte fundera över vad vi är beroende av, utan vi ska se till så att vi är en framgångskommun, dit man vill. Turistsektorn, hotell- och restaurangbranschen, om det lyckas som vi tror kommer lyckas med hela logistikcentrum och utvecklingen av Katrineholm som kommun.

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.se