katrineholm

Minskad vinst för SKF

Kullagertillverkaren SKF, med verksamhet i Katrineholm, har gått betydligt sämre i år än förra året. SKF redovisar en vinst före skatt på drygt 840 miljoner kronor för det första halvåret 2009. Motsvarande period förra året var vinsten nästan fyra miljarder.

Tom Johnstone, koncernchef för SKF, räknar med att försäljningen fortsätter att försvagas under resten av året, men att raset bromsas in.

"Vi förväntar oss att minskningen i vår försäljningsvolym år över år kommer att bli något mindre under tredje kvartalet än vad vi har sett under första halvåret. Tillverkningsnivån kommer att fortsätta vara lägre än försäljningen", skriver Tom Johnstone i rapporten.

Under hösten tror SKF att efterfrågan blir lägre i Europa, oförändrad i Nordamerika och något högre i Asien och Latinamerika. För de olika företagsdelarna räknar man med att efterfrågan ökar på Automotive Division, är relativt oförändrad för Service Division och något lägre för Industrial Division.

På sikt krävs att SKF ökar tillverkningsnivåerna, i stället för att tömma lagren.

-September och oktober kommer att blir avgörande för om vi kan bryta underproduktionen. Vi har en lång tunnel att ta oss igenom, sade Tom Johnstone på en telefonkonferens på onsdagen.

Han tryckte även på vikten av bolagets besparingsprogram som sjösattes 2008. Det väntas ge en besparing på 800 miljoner kronor från mitten av nästa år. Totalt omfattas 5 700 personer, enligt Johnstone.