SÖRMLAND

Samarbete för trafiknykterhet inleds

Vägverket vill att landstinget startar upp ett arbete för att ge akut hjälp för rattfyllerister. Det handlar om den så kallade Skelleftemodellen, som går ut på att personer som åker fast för rattfylleri blir uppringda dagen efter och erbjuds hjälp. Som Sveriges Radio Sörmland berättat tidigare är det bara ett par stycken kommuner i Sörmland som arbetar enligt den här modellen, och Vägverket hoppas att landstinget ska se till att samma hjälp erbjuds i hela länet.

Skelleftemodellen innebär att alla som åker fast för rattfylleri, och tackar ja till att bli hjälpta, blir uppringda av socialtjänsten inom 24 timmar. Socialtjänsten erbjuder hjälp mot missbruket.

90 procent av landets kommuner ger den här hjälpen, men i Sörmland finns Skelleftemodellen bara i fyra av nio kommuner. Det vill Vägverket ändra på och därför försöker Vägverket nu få landstinget att starta upp modellen centralt.

Lars Andåker, som är landstingsdirektör i Sörmland, ser positivt på Vägverkets initiativ.

– Allting pekar på att det här har gett bra resultat på annat håll. Då ska vi naturligtvis i Sörmland anamma det och ställa upp, säger Lars Andåker.

Enligt Vägverket är det viktigt att personer som kör rattfulla blir erbjudna hjälp snabbt. Många rattfyllerister kör rattfulla gång på gång, trots att de åker fast. Samtidigt ökar alkohol- och drogmissbruket i hela Sverige, enligt Vägverket, mycket beroende på ökad tillgänglighet.

– Rattfylla är ofta en indikation på att man har problem av mycket större grad än att man bara åker fast vid ett enstaka tillfälle och den här metoden bygger på att förebygga att det händer igen, säger Lars Andåker, som menar att Skelleftemodellen kan innebära en besparing på lång sikt, även om det kostar att införa den.

Varför har ni då inte haft det tidigare?

– Vi har haft diskussioner uppe om när vi ska gå in och hur pass bra den här modellen är. Nu visar det sig att det har så bra effekt, och då ska vi naturligtvis gå in, säger Lars Andåker.

Landstinget kommer träffa Vägverket i slutet av sommaren och diskutera modellen.

– Sedan hoppas jag att vi kommer igång med ett aktivt arbete mellan Vägverket, landstinget och kommunerna, säger Lars Andåker.

David Nilsson Hamne
david.nilsson-hamne@sr.se