SÖRMLAND

Fortsatt högt tevetittande

Sörmlänningarna tittar på teve mer än de flesta andra i Sverige. Och medan andra svenskar har minskat sitt tevetittande sedan förra året, håller sörmlänningarna fast vid sina teverutiner. Men i år tittar sörmlänningarna mer på SVT än tidigare, och mindre på de övriga kanalerna.

68 minuter om dagen ägnas numera åt SVT, jämfört med 64 minuter år 2008. Det innebär att sörmlänningarna ägnar nästan mest tid i landet åt att titta på SVT. Bara i Västernorrland tittar man mer på SVT.

När det gäller övriga kanaler har sörmlänningarna dragit ned något på tevetittandet, från 76 minuter till 73 minuter.