Strängnäs

Stjärnholm säger upp personal

Hotell- och konferensanläggningen Stjärnholm har sagt upp en tredjedel av sin personalstyrka. Orsaken är enligt föreståndaren att det är få konferensbokningar i lågkonjunkturen.Totalt sju personer från vaktmästeriet, matsalen, städ och receptionen har sagts upp. Vissa har jobbat så länge som tio år.

Enligt Carl Ellwyn, föreståndare för Stjärnholm, måste Stjärnholm göra sig av med fast anställda nu eftersom det inte finns tillräckligt mycket att göra året runt. Eventuellt kommer Stjärnholm anställa säsongsarbetare dom månader som man har mycket bokningar. Det sparuppdrag Stjärnholm fått från styrelsen är att minst en miljon ska sparas in på personalsidan under nästa år. Eftersom Stjärnholm är en stiftelse finns det inget vinstkrav. Däremot finns det, enligt Carl Ellwyn, ett krav på att ekonomin ska gå ihop.