Sörmland

Kräftor kartläggs i Hjälmaren

Nu ska kräftbeståndet i Hjälmaren, Vättern och några andra mindre sjöar i landet kartläggas. Studien görs av forskare från Fiskeriverket och påbörjas i sommar. Den är tänkt att leda fram till ett hållbart fiske av kräftor.

– Man kan vara lite orolig om det fiskas för hårt eller inte och det vet vi inte i nuläget. Så därför tittar vi på vilka effekter fisket har och hur man kan styra framtida fångster med hjälp av fisket, säger kräftforskaren Lennart Edsman.

Forskare från Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium ska följa med yrkesfiskare och enskilda fiskerättsinnehavare på fiske i framför allt Hjälmaren och Vättern. Men även mindre sjöar i Sörmland, Östergötland,  Kronoberg, Uppsala och Jönköpingslän ska undersökas. Fiskeriverket ska också bedriva eget provfiske.

Det forskarna ska undersöka är fångstens storleksfördelning, kräftornas könsmognad, eventuella skador och förekomst av kräftpest. Man ska även se hur storleken på kräftorna och tätheten på kräftbestånden förändras när studietiden.

Studien börjar i sommar och ska hålla på i sex år. Tanken är att man ska kunna göra bättre prognoser hur framtida fångster blir och ge råd för ett långsiktigt hållbart fiske efter kräftor.

– Kräftfisket och kräftätandet är en stor tradition i Sverige så det är både ekonomiskt och ekologiskt. Dessutom är kräftfisket en väldigt viktig del av yrkesfiskets inkomster.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se