Ungdomar allt mer positiva till porr

Ungdomar på gymnasiets yrkesinriktade program är mer positivt inställda till pornografi än elever på de teoretiska programmen. Det visar en undersökning som gjorts på Mälardalens högskola.

Elisabeth Häggström -Nordon som gjort studien, säger till Eskilstuna-kuriren att attityden till porr i hög grad styrs av sociala faktorer och att man inte kan bortse från att exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse. Undersökningen visar att att nästan samtliga elever i årskurs tre på gymnasiet kommit i kontakt med porr via internet, tv och tidningar. En stor del av ungdomarna anser att porr är en inspiration i det egna sexlivet. Studien ska nu omarbetas till ett material för lärare som arbetar med sexualundervisning och personal på ungdomsmottagningar.