OXELÖSUND

Studsvik tippade radioaktivt avfall

Radioaktiva materialprover från Studsvik glömdes kvar i en plåtburk i tre års tid. När plåtburken senare under en städning slängdes i avfallsskroten Kuusakoski i Oxelösund gick larmet som varnar för radioaktiv strålning. Strålsäkerhets- myndigheten har nu anmält Studsvik för brott mot strålskyddslagen.

För tre år sedan fördes radioaktivt material ut från Studsviks kontrollerade område, alltså det område där radioaktivt material får förvaras. Material får föras ut från kontrollerat område, men bara tillfälligt.

Materialproverna glömdes kvar i en omärkt plåtburk i tre års tid. Först vid en städning i lokalen i våras hittades plåtburken. Men eftersom den var omärkt antog personalen att den skulle till tippen som allt annat skrot. När den sedan fördes till tippen i maj i år gick larmet som varnar för radioaktiv strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu anmält Studsvik för brott mot strålskyddslagen. Myndigheten anser att Studsvik dels begått ett brott när materialprovet glömdes kvar i den omärkta plåtburken, dels begått ett brott när burken fördes till tippen.

Mattias Sköld, pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, säger att myndigheten ser allvarligt på händelsen.

– Det finns regler om försiktighetsmått som man ska vidta när man hanterar radioaktiva ämnen och det är väldigt viktigt att de följs. Och det har man inte gjort i det här fallet som det verkar, säger Mattias Sköld.

Radioaktiviteten i proverna var så låg att den inte inneburit någon fara för människor, men den har överstigit gränsvärdena.

– Att det i det här fallet rör sig om låg radioaktivitet betyder ju inte att det inte är allvarligt rent principiellt. Man har väldigt väl tilltagna säkerhetsmarginaler just för att det inte ska kunna uppstå ens ett tvivel om att det här är en säker och trygg hantering, säger Mattias Sköld på Strålskyddsmyndigheten.

Studsvik har nu inlett en intern utredning för att förhindra att misstaget upprepas. Studsvik har under fredagen inte gått att nå för en kommentar.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se