"För lite resurser läggs på mångfaldsplaner"

Kommunerna lägger inte ned tillräcklig kraft och resurser på att utveckla mångfaldplaner för arbetslivet. Det säger Hooshang Bazrafshan på Integrationsverket, som arbetar med att utvärdera kommuners arbete med mångfaldsplaner.
Som vi berättat tidigare så har Nyköpings kommun inte tagit fram någon mångfaldspolicy, trots att det gått över ett år sen man beslutade att göra så. Men det är inte bara Nyköpings kommun som har svårt att leva upp till integrationsplanerna o få in mer invandrare i dom kommunala verksamheterna, säger Hooshang Bazrafshan på Integrationsverket. -Det handlar om resurser. Avsätter man inte resurser från början för det här arbetet så finns det stor risk att det inte blir nåt gjort eller så blir det en pappersprodukt som inte kommer in i själva organisationen. Nyköping är inte ensam, drygt hälften av landets kommuner saknar idag en utarbetad mångfaldplan för ökad etnisk mångfald. Det är viktigt att man från början vet vem som har ansvar för frågorna som till exempel rör mångfalden inom kommunerna, annars e risken stor att frågan faller mellan stolarna. Enligt Hooshang Bazrafshan så finns det studier som visar att mångfald är lönsamt för verksamheten. Och det är viktigt att fler invandrare får jobb inom de kommunala verksamheterna. -Det kommer att ge kommunerna större legitimitet, och det kan också påverka attityden hos barn och ungdomar med utländsk bakgrund. De kan då identifiera sig, känna igen sig i det offentliga Sverige.