Eskilstuna kommun inför anställningsstopp

Det ekonomiska läget i Eskilstuna är så dåligt att kommunledningen inför anställningsstopp och inköpsstopp. Bakgrunden är att kommunen beräknas gå med 76 miljoner i underskott i år.
Kommunsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Hans Ekström, har beslutat att alla nämnder ska införa både anställningsstopp och inköpsstopp för i första hand resterande delen av det här året. Alla förslag till investeringar ska prövas noga.