Finska färger på nybyggt äldreboende

Den politiska majoriteten med socialdemokraterna och vänsterpartiet i Vuxennämnden i Eskilstuna föreslår en särskild finsk resursenhet på äldreboendet Tunagården, som omvandlas till ett nytt äldreboende. Idag finns en särskild finsk enhet med åtta platser på Spångagården i Torshälla, men inget fullskaligt finskt äldreboende.
Den politiska majoriteten anser att det är viktigt att det finns platser för finska äldre personer och har fått signaler från finska föreningar att behovet kommer att öka av sådana platser, men man anser också att det är viktigt att det finns mer finsktalande personal inom äldrevården.