Ny skola kan byggas i Eskilstuna

Det kan bli en ny skola i Eskilstuna. Det kommunala bostadsbolaget väntas utreda frågan. Kommunen ska ta ställning till om det ska byggas en ny skola eller om man ska renovera Årbyskolan. Skulle man välja en ny skola kommer Årbyskolan läggs ned på sikt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jörgen Danielsson.
Om en ny skola byggs behöver man inte bygga nya gymnastikhallar utan eleverna kanske kan använda Munktellarenan eller andra fastigheter i området, säger Danielsson. Den politiska majoriteten i Eskilstuna har en vision om Munktellområdet, som tidigare var ett industriområde med Volvo i spetsen, ska utvecklas till ett idrotts- och kulturcentrum och den ser frågan om en ny skola som en del av detta, men frågan om en ny skola eller inte är långt ifrån färdigdiskuterad.