Anmärkning på mat från storkök i Katrineholm

Fyra av 13 storkök i Katrineholm fick anmärkning när kommunens livsmedelsinspektörer undersökte temperaturen på den mat som transporterades från köken. Maten hade inte rätt temperatur.
Varm mat ska ligga över 60 grader och kallmat får inte överstiga åtta grader, men i exempelvis ett kök var den kalla maten mellan ca 12 och ca 16 grader och den varma maten var bara lite drygt 55 grader. Det skriver Katrineholms-Kuriren.