Nyköping överklagar länsrättens Ryanairdom

Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade idag att överklaga den länsrättsdom som olagligförklarar kommunens reklamavtal för 55 miljoner kronor med Ryanair.
Enligt länsrättens dom bröt kommunen mot lagen om offentlig upphandling när avtalet slöts och en upphandling måste därför göras i efterhand. Men kommunen väljer att överklaga. - Vår jurist tycker att det är en principiellt viktig dom att pröva rättsligt, säger Göran Forssberg, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen. - Vi menar att det finns brister och luckor i pläderingen från länsrättens sida som vi vill pröva vidare, fortsätter han. Oppositionen avstod från att delta i beslutet. Frågan om kommunens kvarvarande skuld till Ryanair på 15 miljoner kronor var inte uppe som beslutsärende på kommunstyrelsen.