Eruopeiskt skolsamarbete i Eskilstuna

Två skolor i Eskilstuna ska samarbeta med skolor i Italien och Island. Det är Tegelvikens grundskola och tre program på Rekarnegymnasiet som ska samarbeta under tre år via IT, informationsteknik. Det uppger kommunen.
Tanken är också att elever ska kunna besöka de båda länderna. Målet är, enligt barn- och utbildningsnämnden, att bland annat stärka den europeiska dimensionen, öka kvalitén i utbildningen och ge ökade språkkunskaper.