Metallföretag bygger ut i Oxelösund

Metallåtervinningsföretaget Kuusakoski får starta en återvinningsanläggning för metallskrot på Cefast-området i Oxelösund, men bara om bolaget först gör en sanering av det gamla industriområdet. Maximalt får anläggningen ta emot 150 000 ton skrot per år, enligt ett beslut av Länsstyrelsen, som dock ställer en rad villkor, bland annat för utsläpp till vatten och luft och bullergränser.
Grannar till anläggningen befarar att bullerstörningarna nu kommer att öka i området. Tidigare har vare sig Oxelösunds kommun eller områdets tidigare ägare varit beredda att stå för saneringen av området, vilket har inneburit att ingen ny industriell verksamhet kunnat tillåtas.