Industrisamarbete ska stärka västra Sörmland

Länsstyrelsen och statliga Nutek satsar 300 000 kronor vardera för att stödja ett projekt där industrin i Katrineholm, Flen och Vingåker ska samverka. Nio företag ska samarbeta i en första etapp för att öka konkurrenskraften. Det hela ska motverka de kraftiga nedskärningar som skett på arbetsmarknaden i västra Sörmland. 1700 jobb har örsvunnit på två år i området.