Ingen barnomsorgsgaranti i Katrineholm

Katrineholms kommun har haft svårt att garantera en plats för ett barn i barnomsorgen inom tre till fyra månader. Det visar en undersökning som Skolverket har gjort. I maj kunde Katrineholm inte garantera en plats, men nu har läget förbättrats, och den som vill kan få dagisplats.
Enligt Skolverkets undersökning kan nästan alla kommuner i landet garantera en plats. Skolverket frågade alla kommuner i maj om de kunde garantera en plats i september, och en av de få kommuner som då inte kunde garantera en plats var Katrineholm, men nu har alltså situationen förbättrats där. Skollagen säger att en kommun måste ordna en plats för föräldrar som jobbar eller studerar.