Kritik mot sörmländsk kristdemokrat

Kristdemokraternas sörmländske riksdagsledamot, Björn von der Esch, får nu kritik för sin åsikt om att bara svenska medborgare skulle ha fått rösta i EMU- omröstningen i september. -De som bor i Sverige, men som inte är medborgare, ska inte kunna avgöra ett val, säger Björn von der Esch.
De som har bott i Sverige i mer än tre år har rätt att rösta i kommunalvalen, och ibland får dessa personer också delta i folkomröstningar. Så var det till exempel i frågan om kärnkraften, och nu senast också i EMU valet. Däremot fick de här personerna inte rösta i frågan om vi skulle gå med i EU. Det kristdemokraten Björn von der Esch vill är att bara svenska medborgare ska ha rätt att rösta i frågor, som som han säger, rör nationen. Han menar alltså att drygt 323 000 personer som bor och lever i Sverige, men som inte är svenska medborgare, inte skulle haft rätt att säga sitt i EMU- omröstningen, eftersom det kunde ha avgjort valet, säger von der Esch. Men det här håller inte Leo Kantor med om. Han är statsvetare vid Stockholms Universitet och ordförande i Immigranternas riksförbund. -Ur demokratisk synpunkt är det bättre att så många som möjligt, som bor på det geografiska området deltar i den politiska debatten, och inte känner sig utelämnade eller motarbetade, säger Leo Kantor.