Dyrare tandvård i Sörmland

Det blir en höjning av priset på tandvård i Sörmland. Det beslutade den politiska nämnd inom landstinget som har hand om tandvårdsfrågor igår.
För att folktandvårdens skrala ekonomi ska gå ihop, behövde priset på tandvård justeras med 6 procent enligt tandvårdschefen Sverre Berglunds beräkningar. En undersökning kostar i dag 469 kronor. I och med höjningen blir den 30 kronor dyrare. Enligt Sverre Berglund så är dock kostnaden för tandvård i Sörmland, även efter höjningen, förhållandevis låg jämfört med övriga Sverige. Däremot diskuteras en generell höjning av tandvårdstaxan i Sverige vilket kan leda till ytterligare höjningar även i Sörmland.