Vägar kan betalas med lånade pengar

Staten bör kunna låna pengar för att finansiera tillväxten i Mälardalen i form av infrastruktur som vägar, järnvägar, flyg och sjöfart. Det anser den sörmländske riksdagsledamoten socialdemokraten Reynoldh Furustrandh.
Tillväxten i Östra mellansverige dit Mälardalen och Stockholm räknas, är så viktig för hela landet att man måste satsa mer på infrastrukturen, anser Furustrandh, som alltså vill låna pengar när de staliga pengarna inte räcker till för att kunna bygga ut vägar och järnvägar.