Eskilstunabo friad i mål om sexutnyttjande

Hovrätten frikände i dag en 46-årig man från Eskilstuna som i somras dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av en tolvårig flicka.
I juli dömdes mannen till tre års fängelse av Eskilstuna tingsrätt. Bevisningen byggde helt på flickans vittnesmål. 46-åringen varken erkände eller nekade till misstankarna i tingsrätten. Han sade sig ha varit alkoholpåverkad vid tillfällena och minns ingenting av vad som påstås. Efter tingsrättens fällande dom tog flickan tillbaka sina uppgifter och sade att hon hittat på alltihop. Mannen överklagade domen, och i hovrätten nekade han till anklagelserna. Hovrätten finner omständigheterna i målet så oklara att den ogillat åtalet och frikänt mannen.