Ljusning för Mälardalens högskola

Antalet anmälningar till högskoleprovet har ökat i hela landet och antalet anmälningar till högskoleprovet på Mälardalens högskola är dessutom högre än snittet.
- Sjunker anmälningar till högskoleprovet så kan vi vänta oss ett sämre söktryck, och tvärtom - växer anmälningar till högskoleprovet då ser det mer positivt ut, säger Lars-Evald Wirén, informationschef på Mälardalens högskola. Det finns alltså ett samband mellan anmälningarna till högskoleprovet och ansökningarna till högskolan. Detta är goda nyheter för Mälardalens högskola, för om tendenserna håller i sig kommer även antalet studenter att öka. Det är de naturvetenskapliga utbildningarna som haft problem de senaste åren och på grund av detta kämpar skolan med en överskriden budget. Och den förväntade ökningen gläder Lars-Evald Wirén som ser två förklaringar. - Den första är att studentkullarna börjar växa. Fram till år 2010 kommer de att växa med ungefär 30 000. Den andra förklaringen kan vara arbetsmarknadssituationen, att det börjar bli svårare att få jobb. Då kanske en del väljer att börja studera i stället, säger Lars-Evald Wirén