Landstinget sörmland drar ner psykvård

Det är psykiatriska kliniken på Malma som har gått ner från sjudagarsvård till fem dagar i veckan.
Man kommer alltså resten av 2003 ha stängt över helgen. Anledningen är brist på sjuksköterskor. I början av januari 2004 planerar man att gå upp på sju dagar igen. Det här innebär bland annat att en patient som inte är klar för utskrivning en fredag, får flyttas till det som kallas allvårdsenheten.