Sänkt straff för rånet i Barva

Hovrätten sänkte på måndagen straffet för en 21-årig man, som var inblandad i det grova rånet mot ett par i Barva utanför Eskilstuna i maj. Däremot står domen på fem års fängelse mot parets 27-årige son fast. Förutsättningarna för rättegången i hovrätten ändrades när en postväxel, som troddes ingå i rånbytet, senare hittades hemma hos det rånade paret.
Det var en natt i början av maj som tre beväpnade och maskerade män rånade en familj i deras hem i Barva utanför Eskilstuna. Frun i familjen sköts vid rånet, och skadades i ena armen. Rånarna kom över omkring 200 000 kronor i kontanter och postväxlar värda flera hundra tusen kronor. Planen ska ha kläckts av en 21-årig man, tillsammans med parets 27-årige son. Bägge männen säger sig ha haft stora skulder, som de behövde pengar till snabbt. Tillsammans med tre andra gärningsmän utfördes rånet, och Eskilstuna tingsrätt dömde de fem till fängelsestraff från ett år och uppåt. Sonen fick fem års fängelse och 21-åringen sju år. Dessutom dömdes ytterligare två personer i tingsrätten för olika grad av inblandning i rånet. 21-åringen och den 27-årige sonen överklagade sina domar till hovrätten. Och på måndagen fastställde alltså hovrätten fängelsestraffet på fem år för sonen, medan 21-åringen fick sitt fängelsestraff sänkt från sju år till sex år. Rättegången tog en dramatisk vändning för några veckor då en postväxel på 450 000 kronor, som man trott ingick i rånbytet, och som de inblandade dömts för, hittades hemma hos det rånade paret. Försvarsadvokaterna har hävdat att det gör att straffen skulle bli lägre, men det resonemanget underkänns helt av hovrätten. Den menar att det inte har nån betydelse att värdet på rånbytet minskat, utan istället framhålls det i domen att rånet var brutalt. Advokat Bengt Qvistad, som företrädde en av de som inte överklagade tingsrättens dom, säger till Sveriges Radio Sörmland att det inte verkar troligt att hans klient kommer begära en omprövning av sitt fall. Anledningen är att hovrätten i stort sett gör samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan. Om den påträffade postväxeln hade vägts in i hovrättens dom, så hade klienten antagligen begärt att få sin dom omprövad, säger advokat Bengt Qvistad.